top of page

Alkoholismi kodeerimine (ravimivaba)


Alkoholismi kodeerimine (või kodeerimine alkoholi vastu) on alkoholisõltuvuse vastane abi, milles kasutatakse erinevaid füsioloogilisi või psühholoogilisi meetodeid, et tekitada alkoholitarbimisele negatiivseid reaktsioone.
Psühholoogiline kodeering:


Sellisel juhul kasutatakse psühholoogilist programmeerimist (ilma ravimiteta), et seostada alkoholitarbimist negatiivsete tagajärgedega. Näiteks võib terapeut kasutada hüpnoosi või neurolingvistilist programmeerimist (NLP), et seostada alkoholi ebameeldivate mälestuste või tunnetega.


Ravimivaba alkoholismi kodeerimise eesmärk on tekitada inimeses alkoholiga negatiivseid seoseid selle tarbimise vältimiseks. Siiski on oluline märkida, et alkoholi kodeerimise efektiivsus võib olla individuaalne ja sõltub paljudest teguritest. Lisaks ei ole alkoholi kodeerimine ainus või kõikehõlmav meetod alkoholisõltuvuse leevendamiseks ning seda tuleks kombineerida teiste raviviisidega.


Kliendi ja spetsialisti vahel sõlmitakse leping-kohustus. Selle kohustuse eest vastutab klient. Spetsialist tagab ka klienditoe esimese 3 kuu jooksul tasuta. Soovitud tulemus saavutatakse koostöös: 50% terapeut, 50% klient. Mida suurem on kliendi soov alkoholist vabaneda, seda kõrgem on ka eduprotsent.

תגובות


bottom of page